Verhaal

Er was eens een dood vogeltje, onbewust van de gang van zaken.
Een dag keek de vogel op en zei: “laten we er iets moois van maken.”
En alles was voorbij.